Sisteme hyrje - dalje offline dhe online!

Ju ofrojme sisteme qe punojne me karta me chip, me veprim ne largesi. Gjithashtu ofrojme shkrues dhe lexues kartash RFID, lexues me njohjen e shenjes se gishtit (fingerprint reader), panelet e kontrollit, butona, pajisje per kursimin e energjise, etj. Prodhimet jane cilesore europiane, te testuara dhe te certifikuara sipas stanstandartit europian.

AKSESORE PER SISTEMET E AKSES KONTROLLIT

Bravat

Ofrojme brava me cip dhe karte per dyert e hoteleve.

Aksesore per shume perdorime

Ofrojme buton me prekje per hapje dere, lexues me njohjen e shenjes se gishtit, pajisje per kursimin e energjise neper hotele, etj.