Ju ofrojme sisteme qe punojne me karta me chip, me veprim ne largesi. Gjithashtu ofrojme shkrues dhe lexues kartash RFID, lexues me njohjen e shenjes se gishtit (fingerprint reader), panelet e kontrollit, butona, pajisje per kursimin e energjise, etj. Prodhimet jane cilesore europiane, te testuara dhe te certifikuara sipas standartit europian.

Ofrojme modifikimin e bravave ekzistuese me fishek të zakonshëm në fishek inteligjentë, për hotele dhe zyra!
Kur modifikohet dera e një hoteli apo zyre me brava me çip, me veprim në largësi, është e nevojshme të ndërrohet komplet brava ekzistuese, të modifikohet dera dhe të shtrihen kabllo energjie ose rrjeti. Mandia Print ofron zëvendësimin e fishekut të zakonshëm të bravës me një fishek tjetër inteligjent, që punon me çip, me veprim në distancë, në të njëjtën bravë, pa modifikuar derën dhe pa shtruar kabllo!

AKSESORET E SISTEMIT TE AKSES KONTROLLIT

Kundrabravë Magnetike
Kundrabravë elektrike
Paisje për kursimin
Buton me prekje per hapje dere
Lexues me ekran
Lexues me kod
Lexues gishti
Lexues
Na kontakto per nje preventiv

SHERBIMET TONA PERFSHIJNE

Shitje

Shesim karta plastike te thjeshta dhe printera te kartave plastike per ata qe jane te interesuar.

Asistence

Ofrojme asistence dhe suport per klientet tane qe kane blere kartat ose printerat!

Sisteme te kompletuara

Ofrojme sisteme te kompletuara per kartat e identiteti dhe per kartat e akses kontrollit.