Supermarketet, dyqanet, butiket qe perdorin karta klienti me barkod
 
Hotelet qe perdorin karta me çip per hyrje, daljet dhe kursimin e energjise elektrike
 
Stadiumet dhe palestrat qe perdorin karta antaresimi
 
Karburantet qe perdorin karta klienti me çip
 
Shoqatat qe perdorin karta antaresimi
 
Ndermarrjet qe perdorin karta me çip per hyrje – daljet
 
Zyrat qe perdorin karta me çip per hyrje – daljet
 
Institucionet qe perdorin karta me çip per hyrje – daljet
 
Shkollat, Institutet, Universitetet qe perdorin karta me çip per hyrje – daljet
 
Spitalet qe perdorin karta me çip per hyrje – daljet